• Mail: info@jjteenus.ee
WELCOME TO

Informatsioon liitujale

Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames ehitatakse välja vee- ja kanalisatsiooni tänavatorustik koos kõigi tänavatorustiku äärsete kinnistute liitumispunktidega (orienteeruvalt 1 m kinnistupiirist), milleks on veetorustiku korral maakraan ja kanalisatsioonitorustiku korral kontrolltoru või vaatluskaev.

Kõigi liitumisega seotud küsimuste korral palume pöörduda Järva-Jaani Teenus OÜ poole.

EL_Yhtekuuluvusfond_horisontaal