• Mail: info@jjteenus.ee
WELCOME TO

Hanked ja lepingud

Projekteerimise hanketeade (20.05.2009)

OÜ Järva-Jaani Teenus kuulutab Järva-Jaani alevi ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise projekti raames välja avaliku lihtmenetlusega hanke “Järva-Jaani alevi vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine”.

Hankedokumentide saamiseks peab soovist teavitama hankijat e-mailiga aadressile info@jjaani.ee saates oma avalduse lisana koopia hankedokumentide tasumist tõendavast dokumendist ning näidates ära hankedokumentide kättesaamise viisi. Hankedokumentide tasu on 300 Eesti krooni (sh käibemaks), mis tuleb tasuda Järva-Jaani Teenus OÜ arveldusarvele 10702000670003 SEB Pangas. Hankedokumendid väljastatakse soovijatele CD-l Järva-Jaani Vallavalitsuse kontorist (Pikk tn 56, Järva-Jaani alev) või hankedokumentide soovija kulul ELS-kulleriga soovija märgitud aadressile.

Kullerposti kasutamiseks peab soovija kinnitama oma sooviavalduses, et tasub kullerposti kulud. Hankija väljastab hankedokumendid hiljemalt 3 tööpäeva jooksul taotluse ja hankedokumentide tasu saamisest.

Hankedokumentide väljastamise taotlemise viimane tähtpäev (viimane päev) on 01. juuni 2009 kell 12.00.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04. juuni 2009 kell 12.00.

Hankija kontaktisik, kelle käest on võimalik saada täiendavat teavet hankedokumentide sisu kohta: Andrus Arusalu, tel + 372 5108 535, faks + 372 386 3001, e-post: andrus@jjteenus.ee

 

Hanketeade (15.04.2009)

OÜ Järva-Jaani Teenus kuulutab välja avaliku riigihanke „ Järva-Jaani alevi ühisvee-ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise projekt. Järva-Jaani alevi reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimine.“

Lisateave: Andrus Arusalu tel.5108535; e-post: andrus@jjteenus.ee

Hankedokumente saab: Järva-Jaani Vallavalitsus, Pikk tn 56, Järva-Jaani. Kontaktisik Ilme Kukk tel.3863377; e-post: info@jjaani.ee