• Mail: info@jjteenus.ee
WELCOME TO

Veemajandus projektid

VEEARVESTITE SOETAMINE JÄRVA-JAANI

Üldandmed
Projekti nimetus: Veearvestite soetamine Järva-Jaani
KIK taotluse rahuldamise otsuse kuupäev ja nr: 15.06.2015 nr 1-25/144, muudetud 19.01.2016 nr 1-25/3
Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr: 2.1.0101.15-0159
Projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäev 31.12.2015
ÜF toetuse maksimumsumma 36 263,59 eurot
Toetuse saaja: OÜ Järva-Jaani Teenus
Toetuse saaja esindaja (projektijuht): Jüri Nukke
KIKi projektikoordinaator: Anu Ideon
Projekti piirkond: OÜ Järva-Jaani Teenus teeninduspiirkond
Toetuse saaja kodulehekülg: http://jjteenus.ee/
Projekti eesmärk
Projekti eesmärgiks on muuta olemasolev veesüsteem paremaks ja kaasaegsemaks. Kvaliteetse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse osutamiseks, töökindluse ning efektiivsuse tõstmiseks on plaanitud OÜ-l Järva-Jaani Teenus soetada kaasaegsed kaugloetavad veearvestid koos vajalike lisatarvikutega ning seadmetega arvestitelt laekuvate andmete kogumiseks ja töötlemiseks.
Projekti tegevuste lühikirjeldus
Projekti raames soetataks uuema põlvkonna veearvestid koos vajalike lisaseadmetega paigalduseks ja andmete kogumiseks:

  • 465 külma vee kaugloetavat arvestit, erinevatele vooluhulkadele ja torudiameetritele, Täiendavalt soetatakse ka vajalikud tagasilöögiklapid (465 tk.), liitmikud (465 tk.), kurnid (7 tk.) ja torupikendused (458 tk.)
  • Kauglugemisseadmed koos vajalike tarvikutega
  • Bluetooth optiline lugemispea koos laadija ja fiksaatoriga – 1 tk
  • Tugileping tarkvarale 251-800 mõõtepunktile (või selle analoog)
  • READy põhikomplekt (sisaldab üht konverterit) 251-800 mõõtepunktile (või selle analoog)