• Mail: info@jjteenus.ee
WELCOME TO

Veekvaliteet

Järva-Jaani Teenus juhib joogivett klientidele Järva-Jaani alevis ning kolmes külas, milleks on Karinu, Kuksema ja Jalgsema. Ühtekokku kuulub meile 7 puurkaevpumplat, kus joogivee kvaliteet on läbi aastate olnud väga hea.

Faile veeproovidest:
Järva-Jaani alev
Joogivee keemiline analüüs
Joogivee mikrobioloogiline analüüs
Kuksema küla
Joogivee keemiline analüüs
Jogivee mikrobioloogiline analüüs
Karinu küla
Joogivee keemiline analüüs
Joogivee mikrobioloogiline analüüs
Jalgsema küla
Pestitsiidijääkide määramine joogiveeallikana kasutatavas põhjavees
Joogivee keemiline analüüs

Karinu Puurkaevpumpla