• Mail: info@jjteenus.ee
WELCOME TO

Probleemist joogivee puhastusseadmete müügist tarbijatele

Probleemist joogivee puhastusseadmete müügist tarbijatele

Mitmetes kohtades üle Eesti tegutsevad tarbijatele veepuhastusseadmete müüjad. Kasutatakse ära inimeste vähest teadlikkust vee kvaliteedi osas. Inimesed raiskavad raha ja seavad tervise ohtu. Probleem on sügav, püsiva loomuga ja vajab avalikku reageerimist. EVEL edastab sellekohase pressiteate:
http://www.evel.ee/2012/05/eesti-vee-ettevotete-liit-kallis-veefilter-on-kasutu/
http://www.tarbija24.ee/843066/vee-ettevotjad-inimestele-pahemaaritav-kallis-veefilter-on-kasutu/