• Mail: info@jjteenus.ee
WELCOME TO

Hinnad

Alates 1.11.2013 on vastavalt Konkurentsiameti poolt kinnitatud hindadel Järva-Jaani Teenus OÜ poolt osutatava veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse
hind järgnev:

Hind Järva-Jaani alevis ja vallas ilma KM-ta

  1. Tasu võetud vee eest: 0,85 eurot/m3
  2. Tasu reovee ärajuhtimise eest: 1,79 eurot/m3
  3. Abonenttasu: 0 eurot/m3

Hind Järva-Jaani alevis ja vallas koos KM-ga

  1. Tasu võetud vee eest: 1,02 eurot/m3
  2. Tasu reovee ärajuhtimise eest: 2,148 eurot/m3
  3. Abonenttasu: 0 eurot/m3

Teenustööde hinnakiri alates 1.12.2013

Kaup või teenus Ühik Hind KMta Hind KMga
Vesi ja kanalisatsioon
Spetsialisti väljakutse konsuldatsiooniks kord 10,00 € 12,00 €
Plommimine/ plommi eemaldamisne väljakutsel kord 5,00 € 6,00 €
Vee- ja kanalisatsiooniühenduse sulgemine/avamine kord 10,00 € 12,00 €
Tähtaegselt teatamata jäetud arvestite näitude fikseerimine kord 10,00 € 12,00 €
Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus Kokkuleppehind vastavalt kalkulatsioonile
Vee- ja kanalisatsioonitorustiku remont Kokkuleppehind vastavalt kalkulatsioonile
Veemõõdusõlme ümberehitus/paigaldamine Kokkuleppehind
Liitumistasu ühisveevärgiga liitumise eest Vastavalt liitumise eeskirjale
Liitumistasu ühiskanalisatsiooniga liitumise eest Vastavalt liitumise eeskirjale
Veemõõturi paigaldamine otseliinile(sh plommimine, ilma veemõõtjata) kord 22,00 € 26,40 €
Veemõõturi paigaldamine ümberehitusega Kokkuleppehind vastavalt kalkulatsioonile
Fekaali vedu : AlevisAlevist väljaspool**Väljaspool valla piiri lisandub transpordi tasu kooremkooremkm 21,65 €30,00 €0,50 € 26,00 €36,00 €0,60 €
Traktoritööd
Traktoritööd tund 35,00 € 42,00 €
Traktor lumesahaga tund 34,00 € 40,80 €
Traktotor niidukiga tund 35,00 € 42,00 €
Traktor virtsapütiga tund 35,00 € 42,00 €
Kopp-laadur tund 29,00 € 34,80 €
*Tunnihinda arvestatakse töökojast väljumisest objektilt saabumiseni*Miinimuntariif on 30 min
Haljasalade hooldustööd
Niitmine trimmeriga tund 19,00 € 22,80 €
Niitmine murutraktoriga tund 22,00 € 26,40 €
Võsalõikamine võsalõikuriga tund 22,00 € 26,40 €
Saetööd tund 22,00 € 26,40 €
Lehtede koristus, teede puhastamine puhuriga/harjaga tund 16,00 € 19,20 €
*Tunnihinda arvestatakse töökojast väljumisest objektile saabumiseni*Miinimuntariif on 30 min
Kalmistud
Hauaplatsi registreerimine
Kabeli kasutus(teenistus) kord 12,00 € 14,40 €
ööpäev 16,00 € 19,20 €
Külmkambri kasutus ööpäev 16,00 € 19,20 €
Hauaplatsi korrashoidmine* aasta 33,00 € 39,60 €
*Lehtede riisumine, liiv, üldine puhtus hauaplatsil
Lukksepatööd ja muud teenused
Lukksepatööd töökojas metallitööpinkide ja agregaatidega tund 15,00 € 18,00 €
Lukksepatööd objektil tund 11,00 € 13,20 €
Ühekordne väljakutse objektile kord 10,00 € 12,00 €
Transporditööd väikebussiga km 0,50 € 0,60 €
Generaatori rent päev 21,00 € 25,20 €

*Kui ühekordse väljakutse käigus tehakse lukksepatöid, lisandub see väljakutse tasule

*Väljakutsel väljaspool tööaega korrutatakse hind koefitsendiga 2

*Minimaalne tööaeg tunnihindade puhul on 30 min

Mulla vedu
Muld(5 kanti) koorem 25,00 € 30,00 €