• Mail: info@jjteenus.ee
WELCOME TO

Ettevõttest

Järva-Jaani Teenus OÜ tegeleb Järva-Jaani vallas kalmistute hooldus töödega. Meie ettevõtte hallata on ka Järva-Jaani alevi teede-tänavate ja haljasalade korrashoid.
Teostame Järva-Jaani vallale kuuluvate hoonete ja kinnistute remondi ja hooldustöid.