• Mail: info@jjteenus.ee
WELCOME TO

ALATES 01.11.2013 UUED HINNAD!!!

ALATES 01.11.2013 UUED HINNAD!!!

Uued vee ja reovee hinnad alates
01.11.2013

Vastavalt konkurentsiameti otsusele nr 9.1-3/13-016  jaOÜ Järva-Jaani Teenus juhatuse otsusele (5/4.09.2013) kehtestatakse alates 01.11.2013 OÜ Järva-Jaani Teenuse vee-ja kanalisatsiooni tarbijatele järgmised
hinnad:

tasu võetud vee eest  0,85  €/ m³ koos käibemaksuga 1,02 €/ m³

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,79 €/ m³  koos käibemaksuga 2,15 €/ m³

Hinna sisse on arvestatud ka varem eraldi arvestatud abonenttasu.