• Mail: info@jjteenus.ee

Teata näidud

Siit vormi kaudu saate teatada enda näidud.

  • Kiirelt
  • Mugavalt
  • Kindlalt
Järva-Jaani Teenus

Järva-Jaani Teenus OÜ on eraõiguslik juriidiline isik, kes ammutab põhjavett ja juhib tarbijateni kõrgkvaliteetset joogivett ning juhib tarbijatelt puhastisse reovett. Järva-Jaani Teenus OÜ 100% omanikuks on Järva-Jaani Vald. Järva-Jaani Teenus OÜ-l on pikaajaline kogemus veetalitluse korraldamisel.
Tegutseme klientide ja keskkonna hüvanguks liikudes läbi pideva arengu järjest paremale teenindustasemele.
Osutame teenustöid vee- ja kanalisatsioonitrasside hooldamisel, remondil ja renoveerimisel.
Järva-Jaani Teenus OÜ tegeleb Järva-Jaani vallas kalmistute hooldus töödega. Meie ettevõtte hallata on ka Järva-Jaani alevi teede-tänavate ja haljasalade korrashoid.
Teostame Järva-Jaani vallale kuuluvate hoonete ja kinnistute remondi ja hooldustöid.

Teenused

Pakume erinevaid teenuseid

Vesi ja kanalisatsioon(k.a fekaalivedu)

kalmistuste hooldus (k.a kabeli ja külmkambri kasutamise võimalus)

Tänavate hooldus (Talihooldus)

Alevi heakord

Haljasalade niitmine

Kaevetööd Kopp-laaduriga